IBYT Reglement

 

Hoofdstuk 1 – Algemeen.

 

 1. De wedstrijd.

De International Belgian Youth Tour, hierna gekend als de IBYT, is een driedaagse etappewedstrijd voor wielrenners/wielrensters in de volgende categorieën:

jongens U13 geboren in 2006.

jongens U14 geboren in 2005.

jongens U15 geboren in 2004.

Meisjes U13 geboren in 2006, Meisjes U14 geboren in 2005, Meisjes U15 geboren in 2004.

Dames Nieuwelingen U17 geboren in 2002/2003.

Dames Junioren U19 geboren in 2000/2001

De wedstrijden worden individueel gereden.

De U13 – U14 en U15 meisjes rijden allen samen in één wedstrijd zonder jongens, hun uitslag en klassementen zullen afzonderlijk per geboortejaar opgemaakt worden.

 

Alle wedstrijden die behoren tot de IBYT worden verreden volgens de reglementen van Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling. Dit wedstrijdreglement is aanvullend aan deze reglementen.

 

Tijdens de ganse duur van de IBYT berusten de vergunningen van alle deelnemers op het wedstrijdsecretariaat.

 

 1. Inschrijven – Deelnemen

Inschrijven van alle deelnemers gebeurt via de website www.ibyt.be

De inschrijving van een renner via de website komt op ons wedstrijdsecretariaat terecht en wordt schriftelijk via een e-mail aan de renner bevestigd, met de opmerking dat de inschrijving pas officieel aanvaard wordt als de renner het verschuldigde inschrijfgeld overgemaakt/betaald heeft.

Het bedrag voor deelname bedraagt 28 EUR per renner van de U13 – U14 – U15 categorieën en 38 EUR voor de Dames U17 en Dames U19 categorieën.

Het bedrag dient betaald te worden binnen de 21 dagen nadat u een mail met uitnodiging tot betalen van de organisatie ontvangen hebt. Indien de renner niet tijdig betaald zal zijn plaats worden ingenomen door een andere renner.

De inschrijving is een feit indien het inschrijfgeld door de organisatie ontvangen is op het aangegeven bankrekeningnummer van de club IBYT.

Dit wordt daarna door de organisatie aan de renner bevestigd via e-mail, en een rugnummer voor zijn/haar categorie wordt toegekend.

De betrokkene wordt daarna aan de deelnemerslijst toegevoegd.

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan voor 50% van het betaalde bedrag, indien de renner via e-mail vraagt om de deelname te annuleren tot maximum 1 maand voor de aanvang van de wedstrijd, daarna wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

 

Conform wat volgens de richtlijnen van Cycling Vlaanderen is toegestaan, zal de organisatie tijdens de rit van zondag 8 juli, voor dames U17 en U19, zijnde de rit in lijn, 2 neutrale wagens inzetten met reservewielen, die de wedstrijd volgen.

Voor de U17 en U19 dames zullen dit achterwielen zijn met een 14 kroon zowel voor 10 speed als 11 speed. (Dames U17 = 48X14. – Dames U19 = 52X14.)

Er zal door de jury op regelmatige tijdstippen een controle van de versnellingen uitgevoerd worden bij alle categorieën.

 

 

 

Hieronder de maximaal toegestane versnelling per categorie.

U13 = 5.69m

U14 = 6.40m

U15 = 6.40m

U17 = 7.32m

U19 = 7.93m

 

 1. Volgen van de wedstrijd

Uit verkeerstechnisch oogpunt dient vermeden te worden dat begeleiders of ouders de wedstrijdkaravaan volgen.

 

 1. Punten extern.

Gedurende de IBYT zijn er op geen enkele manier punten of rechten te verwerven voor elk ander klassement dan gerelateerd aan de IBYT.

 

Naast het hieromtrent gestelde in het Cycling Vlaanderen regelement is het verboden rugnummers op welke wijze dan ook te verkleinen.

Rugnummers dienen te worden aangebracht op de gebruikelijke wijze zoals in alle andere Cycling Vlaanderen wielerwedstrijden, of op de wijze door de jury aangegeven.

 

Starttijden worden aangegeven in het magazine of worden op de startplaatsen gepubliceerd door of namens de jury op de dag voorgaand aan de betrokken etappe in de aankomstzone.

De lijsten worden opgehangen op de startplaats en online gepubliceerd op www.ibyt.be

Bij de tijdrit van vrijdag dienen de deelnemers steeds 15 minuten voor hun start aanwezig te zijn aan het vertrek.

 

 1. Opening event en huldigingen

Op vrijdagnamiddag moeten alle deelnemers hun rugnummer en transponder afhalen in het Provinciaal Wielercentrum in de Hertogstraat 203/2 te Heverlee, dit kan vanaf 11:30 uur doorlopend tot één uur voor de laatste start van de tijdrit.

Het terug inleveren van de rugnummers en transponders kan op zondag na de aankomst van uw wedstrijd, u krijgt dan ook uw wielerlicentie/vergunning terug.

 

Het wielercentrum bevindt zich op 300m van de startplaats van de tijdrit op het militair domein van Heverlee ( er is voldoende parking voorzien nabij start tijdrit).

Alle huldigingen na elke wedstrijd en de sluiting ceremonie zoals vermeld in het programma, maken deel uit van de wedstrijd. De deelnemers moeten hierbij aanwezig zijn.

Tijdens de huldigingen, moeten de te huldigen renners gekleed gaan in de kledij van hun club, team, vereniging of selectie.

 

Transponder / Chip.

Iedere deelnemer is verplicht om de verkregen chip/transponder op de juiste wijze op de fiets te bevestigen.

De chip/transponder dient op de voorvork zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel bevestigd te worden.

Bij defect (b.v. lege batterij), verlies of diefstal is de vergunninghouder/deelnemer zelf verantwoordelijk en dient op eigen kosten zo snel mogelijk in vervanging (en opnieuw registratie) te voorzien.

Bij verlies, diefstal of het niet terugbrengen van de transponder na de laatste wedstrijd is de deelnemer 100 EUR verschuldigd aan Cycling Vlaanderen.

In het geval tijdens de wedstrijd van fiets is gewisseld, waardoor registratie door transponder/chip niet mogelijk blijkt, dan zal de visuele, respectievelijk videofinish opname van toepassing zijn bij de opmaak van de uitslag. Hiertegen bestaat geen protest.

De transponders moeten op de laatste dag van de wedstrijd terug ingeleverd worden bij de wedstrijd permanentie nabij de aankomst van de rit in Leefdaal Vrebos, en dit maximaal 1 uur na de aankomst van de renner.

 

 1. Fraude Chipgebruik

Iedere vorm van fraude (b.v. met de chip van een andere deelnemer rijden) zal, voor iedere partij die betrokken is in/bij deze fraude (eigenaar, gebruiker en/of ieder ander) betekenen dat de betrokkenen uit de wedstrijd gezet kunnen worden en een eventuele straf van Cycling Vlaanderen kunnen oplopen.

 

 

Hoofdstuk 2 – Wedstrijden.

 

Gedurende de IBYT worden wedstrijden van 2 verschillende disciplines gereden, zijnde tijdrit en wegrit.

Voor het gebruik van het materiaal/fietsen tijdens deze 2 onderdelen, gelden de reglementen van Cycling Vlaanderen, voor de renners in de verschillende leeftijd categorieën.

Voor de dames Nieuwelingen U17 en Dames Junioren U19 mag er gebruik gemaakt worden van een racefiets met opzetstuur ook tijdritfiets genoemd. (Voor de dames Nieuwelingen U17 moeten hier gewone wielen met minimum 16 spaken en met een maximum velghoogte van 30mm in gemonteerd zijn)

Indien een renster U17 of U19 de tijdrit met een zogenaamde tijdritfiets afwerkt, moet zij er zelf voor zorgen dat de transponder/chip op de tijdritfiets gemonteerd is, en dat zij nog voor de start van de eerste wegrit de transponder op haar wegfiets monteert.

Alle jongens en meisjes, U13 – U14 – U15 zullen de tijdrit op een gewone reglementaire wegfiets rijden, het dragen van een tijdrithelm en aeropak is evenwel toegestaan voor alle categorieën.

 

Buitenlandse deelnemers zullen bij het afhalen van hun rugnummer en tekenen van het startblad op vrijdag, zich aanmelden voorzien van volgende documenten:

 • Een toelating van de federatie van hun land om te mogen deelnemen aan wedstrijden in België in 2018.
 • Een kalenderkaart 2018 verkregen van Belgian Cycling en aan te vragen via belgiancycling.be
 • Een geldige wielervergunning bekomen van hun nationale federatie voor 2018.

 

Voor de wegwedstrijden van zaterdag en zondag zal de maximale achterstand van de laatste renners door de jury tijdens de wedstrijd bepaald worden.

Renners van alle categorieën die door een te grote achterstand door de jury uit de wedstrijd gehaald zijn, worden in de uitslag geklasseerd op de plaats waar ze op dat moment in de wedstrijd rijden.

 

Protesten:

 • Protesten dienen schriftelijk ingediend te worden bij de jury aan de finish onmiddellijk na de aankomst.
 • Protesten inzake de klassementen kunnen gemeld worden bij de jury na bekendmaking van het betreffende klassement.

 

Startvolgorde tijdrit:

Bij de tijdrit is er een random opstelling van de startorde, de eerste categorie die van start gaat is de U13 meisjes, zo oplopend volgens leeftijd naar boven tot de U19 dames die als laatste van start gaan.

Startopstelling bij de wegrit:

Renners die in een door de IBYT uitgereikte trui rijden aangaande een klassement, mogen vooraan starten en zich dus voor het peloton opstellen.

Dus alle dragers van uitgereikte truien en dus leiders van klassementen, zullen vooraan voor het peloton opgesteld worden.

Alle renners zijn verplicht 15 minuten voor de start van elke etappe de startlijst te tekenen, die zich aan de startzone zal bevinden, en eventueel de versnellingscontrole te ondergaan.

 

Hoofdstuk 3 – de klassementen.

 

1: De truien

Tijdens de IBYT Word er gestreden voor 4 klassementen

1: Gele trui                 = Algemeen klassement

2: Groene trui            = Rushes Sprint klassement

3: Bolletjes trui          = Bergklassement

4: Witte trui                = Beste eerstejaars (alleen bij U17 en U19 dames)

 

Mocht een renner in meerdere klassementen de leiding hebben, draagt hij of zij de trui van het hoogst aangegeven klassement zoals hierboven gerangschikt.

In het lagere gerangschikte klassement zal dan de renner die tweede staat de leiderstrui dragen, mits deze geen ander klassement leidt. Is dit wel het geval dan wordt de trui gedragen door de derde in dat klassement.

Het dragen van de leiderstrui van elk klassement is verplicht.

Na de tijdrit van vrijdag, worden de eerste leiderstuien uitgereikt, deze zullen op zaterdag tijdens de tweede rit door de leiders gedragen worden.

Op zondag worden voor de start van de laatste rit de nieuwe leiderstruien uitgereikt aan de renners die deze moeten dragen.

Op zondag bij de slotceremonie zullen de finale leiderstruien uitgedeeld worden op het slotpodium, de eindwinnaar van elk klassement ontvangt de trui die bij dat klassement hoort.

 

2: De Klassementen.

 

Algemeen klassement

Het algemeen klassement wordt opgemaakt aan de hand van een totaal van punten behaald tijdens de 3 wedstrijden.

Bij elke van de drie wedstrijden zijn er 100 punten te behalen voor de winnaar van de wedstrijd, 99 punten voor de tweede, 98 punten voor de derde, en zo verder aflopend tot de laatste renner in de rangschikking.

De optelsom van de behaalde punten na de drie wedstrijden, vormt het totaal van de renner zijn punten.

De renner met het meest behaalde punten neemt de leiding in het algemeen klassement.

Bij gelijke punten in het algemeen klassement, zal de renner met de snelste tijd in de tijdrit van vrijdag voorgaan in dat klassement.

 

Het algemeen klassement wordt opgemaakt per wedstrijddag en nog die avond gepubliceerd op de IBYT website en/of facebook pagina. (www.ibyt.be of facebook: ibyt belgium)

Winnaar van de IBYT is de renner die na drie etappes aan de leiding staat in het algemeen klassement voor de gele trui.

 

Rushes / Sprintklassement (groene trui)

Tijdens de 2 wegwedstrijden van zaterdag en zondag zijn er een aantal sprints / rushes bij passage aan de aankomstlijn. De eerste 5 aankomende renners in deze Rushes /sprints krijgen punten zijnde:

6 – 4 – 3 – 2 – 1 punten.

Van deze sprints wordt een totaal klassement opgemaakt dat per dag.

In welke ronden er gesprint zal worden voor punten zal door de jury voor de start van de wedstrijd meegedeeld worden aan de renners.

In geval van gelijkheid in het Rushes/Sprint klassement (groene trui) worden volgende criteria gehandhaafd: eerste wordt de renner met het meest aantal 1ste plaatsen behaald in de Rushes/Sprints. Indien er dan nog een gelijke stand is zal de renner die het hoogst genoteerd is in het algemene klassement de voorrang krijgen.

 

Bolletjes trui

Tijdens de 2 wegwedstrijden van zaterdag en zondag zullen er boven op een aantal beklimmingen punten worden gegeven aan de eerste 3 renners/rensters die boven komen zijnde:

5 – 3 –  1 punten

De plaats waar de punten gegeven worden zal aangeduid zijn door een witte lijn over de weg, een vlag langs de zijkanten van de weg, ook 150m voor de meet van de bergprijs zal er een bord met daarop BERGPRIJS opgesteld staan.

Waar en wanneer er punten voor de bergprijs gegeven worden zal door de jury voor de start nogmaals meegedeeld worden.

In geval van gelijkheid in het bergklassement (bolletjestrui) worden volgende criteria gehandhaafd: eerste wordt de renner met het meest aantal 1ste plaatsen behaald in de Bergprijs.

Indien er dan nog een gelijke stand is zal de renner die het hoogst genoteerd is in het algemene klassement de voorrang krijgen.

 

Witte trui.

Trui voor de beste eerstejaars renster bij de U17 Nieuwelingen dames en ook bij de U19 Junior dames.

De witte trui wordt uitgereikt aan de eerste renster in het algemene klassement van het geboortejaar 2003 bij de U17 dames Nieuwelingen en van het geboortejaar 2001 bij de U19 dames Juniores.

Bij gelijke stand zal de uitslag van de tijdrit beslissend zijn.

 

Een renner die tijdens een wedstrijd punten behaald voor een klassement, maar deze wedstrijd niet volledig uitrijdt, verliest zijn behaalde punten van die dag.

Om in aanmerking te komen voor een eindklassement, moet de renner de 3 wedstrijden uitrijden tot de finish.

 

Team Ranking price.

Indien er in een bepaalde categorie meer dan 1 ploeg is die met minimum 3 vertrekkers aan de start staat, dan zal er in die categorie ook een team ranking price gegeven worden.

Indien er dus in een bepaalde categorie 3 renners van dezelfde club ingeschreven zijn, dan maakt deze club kans om op de laatste dag de Team Ranking prijs te winnen.

Deze zal opgemaakt worden aan de hand van de stand van de 3 best geplaatste renners in het algemene klassement, hun eindplaatsen worden bij elkaar opgeteld en wie het laagste cijfer heeft wint de Team Ranking prijs.

Bij gelijkheid van punten zal het team met de hoogst geplaatste renner in de eindstand voor gaan.

Indien een ploeg slechts met drie renners van start gaat, moeten de drie renners ook de wedstrijd uitrijden om in aanmerking te komen voor de Team Ranking Price.

Ploegen die met meer dan drie renners starten, moeten met minimum 3 renners de wedstrijd beëindigen om in aanmerking te komen voor de Team Ranking Price.

 

Hoofdstuk 4 – Maatregelen en sancties

 • Overtreding met betrekking tot het verkleinen van het rugnummer wordt bestraft. Bij vernieling wordt tevens de aangebrachte schade in rekening gebracht.
 • Indien het gedrag van een houder, van welke vergunning dan ook, hiervoor aanleiding geeft, is de wedstrijdleiding / jury gerechtigd om deze in elke vorm van verdere deelname en verblijf aan en bij de IBYT uit te sluiten.
 • De deelnemer die van start gaat in een etappe met een versnelling die niet conform is met de normen van zijn categorie, zal hiervoor bestraft worden.
 • Het niet op tijd of niet aanwezig zijn bij de huldiging kan bestraft worden.
 • Renners die één van de 3 wedstrijden verlaten op eigen initiatief, of mechanische pech of medische reden, zullen de dag erna opnieuw kunnen starten. Zij krijgen voor de etappe waarin ze de wedstrijd verlieten geen punten toegekend. Indien de renner de wedstrijd moet verlaten omwille van te grote achterstand of gedubbeld wordt, zal hij geklasseerd worden op de plaats waar hij op dat moment reed in de wedstrijd en die punten toegekend krijgen.
 • Andere vormen of bovenstaande vorm van overtredingen en inbreuken op het wedstrijd reglement van Cycling Vlaanderen, door een renner voor, tijdens of na een wedstrijd, en dit gedurende de periode van de IBYT, kan door de jury bestraft worden met uitsluiting uit de wedstrijd of het afnemen van behaalde punten.
 • Renners mogen niet door ouders, supporters, toeschouwers of anderen naar boven geduwd worden tijdens de beklimmingen / bergop !

 

Hoofdstuk 5 – Prijzenschema

 

Dagprijzen per wedstrijd

Voor de Aspiranten huldiging op het podium van de drie eerste renners na elke wedstrijd.

Voor de Dames U17 en Dames U19 huldiging op het podium van de drie eerste renners na elke wedstrijd, en tevens geldprijzen na elke wedstrijd volgens barema Cycling Vlaanderen.

De uitbetaling van de Dames U17 en U19 is vlak na elke wedstrijd.

Alle niet afgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.

 

Eindklassementen:

Huldiging van de drie eerste renners in het Rushes/Sprint klassement, het bergklassement, en witte trui klassement op de eindhappening na de laatste wedstrijd op de laatste dag van de IBYT.

Huldiging van de ploeg die de team ranking price wint in elke categorie waar minstens 2 ploegen met minimum 3 renners van dezelfde ploeg van start gingen.

Huldiging van de eerste 5 renners in het algemene klassement van elke categorie op de laatste dag tijdens de eindhappening van de IBYT.

 

Slotbepalingen

 

Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal beraad plaatsvinden tussen de organisatie en de jury, en zal er een beslissing genomen worden door de wedstrijdjury.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen of schade aan deelnemers en derden of hun goederen, die voortkomen uit gebeurtenissen. Dit geldt voor, tijdens en na het evenement of onderdelen hiervan.

 

Calamiteiten

Alarm 112

 

Ziekenhuizen:

Gasthuisberg Leuven

Heilig Hart Leuven